میلگرد ساده


قیمت روز میلگرد ساده

در این صفحه می توانید لیست قیمت میلگرد ساده را مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با وزن میلگرد ساده و خرید آن با کارشناسان فروش آسرون از طریق شماره تلفن 43000023-021 تماس حاصل فرمایید.

بهترین قیمت میلگرد ساده در بازار

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 10 A1 آذر گستر سدید 10 A1 آذر گستر سدید
15,140
1362 17:21 1400/07/07 نمودار
مشخصات میلگرد ساده
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور: : 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه: : دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

اگر به میلگرد ساده نیاز دارید این ویدئو رو از دست ندید
محصولات

قیمت میلگرد ساده سایز 10

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 10 A1 نوین متین خرید به صرفه 10 A1 فولاد نوین متین
17,800
1602 18:37 1400/05/20 نمودار
میلگرد ساده 10 A1 آذر گستر سدید 10 A1 آذر گستر سدید
15,140
1362 17:21 1400/07/07 نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 12

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 12 تا 32 A1 نوین متین 12 A1 فولاد نوین متین
18,000
1620 18:37 1400/05/20 نمودار
میلگرد 12 ساده A1 آیین صنعت 12 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید 12 A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران 12 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 14

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 14 ساده A1 آیین صنعت 14 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید 14 A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 16

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 16 ساده A1 آیین صنعت 16 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید 16 A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران 16 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 18

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 18 ساده A1 آیین صنعت 18 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 18 کویر کاشان 18 A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید 18 A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران 18 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 20

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 20 ساده A1 آیین صنعت 20 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید 20 A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران 20 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 22

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید 22 A1 آذر گستر سدید
15,140
1362 17:21 1400/07/07 نمودار
میلگرد 22 ساده A1 آیین صنعت 22 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران 22 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 25

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید 25 A1 آذر گستر سدید
15,140
1362 17:21 1400/07/07 نمودار
میلگرد 25 ساده A1 آیین صنعت 25 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران 25 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 28

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید 28 A1 آذر گستر سدید
15,140
1362 17:21 1400/07/07 نمودار
میلگرد 28 ساده A1 آیین صنعت 28 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران 28 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 30

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 30 ساده A1 آیین صنعت 30 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 32

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید 32 A1 آذر گستر سدید
15,140
1362 17:21 1400/07/07 نمودار
میلگرد 32 ساده A1 آیین صنعت 32 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران 32 A1 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 34

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 34 تا 85 A1 نوین متین 34 A1 فولاد نوین متین
18,400
1656 18:37 1400/05/20 نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 35

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 35 ساده A1 گل آذین 35 َA1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 36

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 36 ساده A1 آیین صنعت 36 A1 نورد فولاد آیین صنعت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 40

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 40 ساده A1 گل آذین 40 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 45

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 45 ساده A1 گل آذین 45 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 50

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 50 ساده A1 گل آذین 50 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 55

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 55 ساده A1 گل آذین 55 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 60

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 60 ساده A1 گل آذین 60 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 65

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 65 ساده A1 گل آذین 65 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 70

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 70 ساده A1 گل آذین 70 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 75

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 75 ساده A1 گل آذین 75 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 80

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 80 ساده A1 گل آذین 80 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 85

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد 85 ساده A1 گل آذین 85 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 90

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 90 تا 160 A1 نوین متین 90 A1 فولاد نوین متین
18,700
1683 18:37 1400/05/20 نمودار
میلگرد 90 ساده A1 گل آذین 90 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 170

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 170 تا 200 A1 نوین متین 170 A1 فولاد نوین متین
19,000
1710 18:37 1400/05/20 نمودار

قیمت میلگرد ساده سایز 200

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 200 تا 240 A1 نوین متین 200 A1 فولاد نوین متین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت میلگرد ساده

در اصطلاح به میلگردی که سطح آن صاف (بدون آج) باشد میلگرد ساده (Plain bar) می گویند که در پروژه های ساختمانی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج (مانند میلگرد آجدار) در قطعات و اعضای بتنی که تحت نیرو و تنش کششی قرار ندارند نباید استفاده گردد. آرماتورهای ساده سطح صافی دارند و قطر آن با علامت (فیØ) نمایش داده می شود.

در اصل میلگرد ساده در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین بتن استفاده می گردد. قطری که در برگ شناسایی میلگرد ساده ذکر شده است قطر اسمی آن نام دارد و معادل قطره دایره ای است که مساحت آن برابر مساحت مقطع عرضی میلگرد است. در برگ شناسنامه میلگرد ساده، آنالیز محصول نیز آورده شده است.

 

با کاربرد میلگرد ساده آشنا شوید

از میلگرد ساده در صنعت و ساختمان سازی و بعضاً در ساخت خاموت نیز استفاده می شود و یا به عنوان میلگرد دورپیچ در اعضای سازه ای بتن آرمه یا در ساختمان های بتن آرمه ای استفاده می شود. همچنین برای جوشکاری میلگرد ساده، باید شرایط پیش گرم طبق استاندارد ملی ایران (ISIRI3131) رعایت شود.

 

استاندارد میلگرد ساده

استاندارد GOST (5781) روسیه میلگرد ساده را با حرف A1 تعیین نموده است. میلگرد ساده در استاندارد ایران با حرف S220 تعیین شده است. عدد 220 نمایانگر تنش تسلیم (تنش جاری شدن) میلگرد بر حسب واحد نیوتن بر میلی متر مربع بوده که در استاندارد روسیه مقدار تنش تسلیم برابر با 2300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی آن 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

 

مراحل ساخت و تولید میلگرد ساده

برای ساخت و تولید میلگرد ساده ابتدا شمش ها را با استفاده از جک هیدرولیکی در ردیف های مشخص وارد کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد می کنند و وقتی شمش ها در داخل کوره قرار گرفتند به وسیله جریانات گردآبی در دمای بالا جهت نورد اماده می شوند و پس از آماده شدن شمش ها به خط تولید فرستاده می‌شوند.

پس از آن شمش های پخته شده روی رول ها قرار می‌گیرند و به مرحله رافینگ برده می‌شوند. مرحله رافینگ در سه مرحله از قطر شمش ها کاسته و به طول آن می‌افزاید و بعد از مرحله رافینگ، میلگردها به سمت به مرحله قیچی متراژ می‌روند که جهت برش میلگردهای تولید شده در طول مشخص کاربرد دارد. پس از آن میلگردهای تولیدی در زیر گیوتین های بسته بندی طبق استانداردISIRI ایران برش داده شده و در انتهای مرحله به صورت بندیل بسته بندی می‌شوند.

 

مشخصات میلگرد ساده

1-مقاومت تسلیم این نوع میلگرد 220 نیوتن بر میلی متر مربع است.

2-مقاومت کششی این نوع میلگرد 360 نیوتن بر میلی متر مربع است.

3-از نظر سختی در رده نرم قرار می گیرد.

4-میلگردهای ساده از قطر 6 تا 200 میلی متر تولید می‌شود.

5-به صورت شاخه ای و کلافی تولید می‌شوند.

 

تفاوت میلگرد آجدار با میلگرد ساده

1- میلگرد آجدار به دلیل آجدار بودن سطح این میلگرد، آن را میلگرد آجدار می نامند و خواص ساختاری این نوع از میلگرد بهتر از میلگرد ساده است. 

2- میلگرد ساده انعطاف پذیری (نرمی) بیشتری نسبت به میلگرد آجدار دارد.

3-میلگرد ساده دارای مقاومت تسلیم و مقاومت کششی کمتری نسبت به میلگرد آجدار است.

 

قیمت روز میلگرد حرارتی (Thermal rebar)

میلگردهای حرارتی آرماتورهایی در سایزهای 5.5، 6 و 6.5 میلی‌متر می باشند که برای مسلح کردن تیرچه ها به صورت شبکه و عمود بر تیرچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. میلگردهای حرارتی به منظور مقابله با تنش های ناشی از حرارت و جمع شدگی بتن و جلوگیری از ترک خوردن آن به صورت عمود بر هم در دال های یک طرفه یا سقف‌های تیرچه و بلوک در یک سوم بالای لایه بتنی استفاده می‌شود.

 

کاربرد میلگرد حرارتی

در دال‌های یک طرفه یا سقف های تیرچه بلوک که میلگردهای خمشی فقط در یک جهت قرار داده می‌شوند، لازم است برای کنترل تنش های ناشی از افت بتن و تغییرات درجه حرارت در عضو سازه ای در راستای متعامد، میلگردهایی در راستای عمود بر میلگردهای خمشی به نام میلگرد حرارتی یا فولاد افت و حرارت قرار داده شود. وجود میلگردهای حرارتی میزان ترک خوردگی بتن در جهت متعامد بر میلگردهای خمشی را کاهش داده، و در آن راستا پیوستگی عضو سازه‌ای را بر قرار می کند، تا مطابق فرضیات طراحی عمل کند.

 

عملکرد میلگرد حرارتی

میلگرد حرارتی با بتن درگیر شده و از ترک‌های پهن و گسترده بتن که ناشی از انبساط و انقباض آن پس از بتن‌ریزی سقف است، تا حد بسیار زیادی جلوگیری می‌کند و به همین دلیل به آن‌ها میلگرد حرارتی گفته می‌گویند. متأسفانه امروزه بسیاری از مهندسان از میلگردهای ساده به عنوان میلگردهای حرارتی در سقف ها استفاده می کنند و این کار را با این عنوان که میلگردهای حرارتی نقش سازه ای ندارند و استفاده از آنها به عنوان میلگردهای حرارتی مانعی ندارد، توجیه می‌کنند. این نوع استفاده از میلگرد حرارتی جایگزین نوعی اشتباه طراحی و اجرایی است.

 

ضوابط میلگرد حرارتی در آئین نامه و مقررات ملی ساختمان

1-حداقل فولاد اُفت و حرارت زمانی رضایت بخش است که وقوع جابجایی های ناشی از اُفت بتن یا تغییرات درجه حرارت ممکن باشد.

2-فاصله فولادهای اُفت و حرارت نباید از 5 برابر ضخامت دال و نیز از 500 میلی متر بیشتر شود.

3-فولاد افت و حرارت در دال های یک طرفه را می‌توان در یک وجه مقطع قرار داد و یا در دو وجه آن توزیع نمود.

4-طول مهاری فولادهای اُفت و حرارت در مقاطع لازم و از جمله در تکیه‌گاه را باید با فرض رسیدن تنش میلگرد در کشش به مقاومت مشخصه تسلیم محاسبه کرد.

5-فاصله بین دو میلگرد حرارتی نباید از 5 برابر ضخامت دال و 25 سانتی‌متر بیشتر باشد.

 

قیمت میلگرد ساده 6 ، 8 ، 10 و دیگر سایزها

برای بعضی از فعالان حوزۀ ساختمانی این سؤال مطرح می شود که میلگرد ساده چیست و نحوۀ تعیین قیمت میلگرد ساده چگونه تعیین می‌شود؟ جهت آشنایی با میلگرد ساده توضیحاتی ارائه گردید. نحوۀ تعیین قیمت میلگرد ساده به عواملی بستگی دارد که عبارتند از:

1-قطر یا سایز میلگرد

2-کیفیت تولید میلگرد

3-کارخانه یا کارگاه تولید کننده میلگرد

4-عوامل اقتصادی مؤثر

 

قیمت امروز میلگرد حرارتی چقدر است؟

شما می‌توانید در جدول زیر لیست قیمت میلگرد ساده و حرارتی را مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با وزن میلگرد ساده و حرارتی و خرید آن با کارشناسان ما با شماره تلفن 43000023-021 تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاهده قیمت میلگرد آجدار در کارخانه های مختلف روی متن لینک شده کلیک کنید.

 

کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه یا انبار آسرون ، از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

خیر، با توجه به خرید رسمی و واریزی به حساب شرکتی و مورد تایید سازمان مالیاتی کشور پرداخت به صورت 100درصد نقدی قبل از ارسال بار می باشد.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

پاسخ :

شرکت آسرون نفرات کنترل کیفی خود را قبل از هر بارگیری جهت کنترل و بازرسی بار مشتری به محل کالا اعزام می‌کند تا از هرگونه مشکلی جلوگیری به‌عمل آید چنانچه بار ارسالی مغایر با پیش فاکتور باشد کالا به هزینه آسرون عودت و بار درخواستی مجددا ارسال می گردد.

مطالب مرتبط
نظرات
مرشد
چهارشنبه 9 تیر 1400
امکان تامین کالاها خاص رو هم دارید؟ یسری محصول میخواستم هر جا رو گشتم میگن نداریم
مدیر سایت
چهارشنبه 9 تیر 1400

سلام روز خوش

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

علي دستياري
سه شنبه 25 خرداد 1400
آيا قيمت ها آپديت و بروز هست؟
مدیر سایت
سه شنبه 25 خرداد 1400
در کنار هر محصول تاريخ بروزرساني قيمت درج شده
محمدي زاده
یکشنبه 23 خرداد 1400
في و وزن واقعي بعد از باسکول در فاکتور رسمي لحاظ مي شود؟
مدیر سایت
یکشنبه 23 خرداد 1400
وزن در فاکتور خريد و فروش بايد يکي و وزن دقيق باسکول شده باشد و همينطور في در فاکتور خريد
ارسال نظر جدید