زانو جوشی


بهترین قیمت زانو جوشی در بازار

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1/2اینچ خرید به صرفه 1/2اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات زانو جوشی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت زانو جوشی سایز 1

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1اینچ 1 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 2

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز2اینچ 2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 2اینچ 2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 2اینچ 2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 3

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز3اینچ 3 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز3اینچ 3 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز3اینچ 3 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 3اینچ 3 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 4

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز4اینچ 4 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45درجه سایز 4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 5

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز5اینچ 5 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 6

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز6اینچ 6 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 8

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز8اینچ 8 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 10

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز10اینچ 10 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 12

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه std سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز12اینچ 12 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 14

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه std سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز14اینچ 14 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 16

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه std سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز16اینچ 16 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 18

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه std سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 20

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه std سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 24

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه std سایز 24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 1.1/2

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1.1/2اینچ 1.1/2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1.1/2 اینچ 1.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1.1/2 اینچ 1.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 1.1/4

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 1/2

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1/2اینچ 1/2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 1/2اینچ

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1/2اینچ 1/2اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1/2اینچ خرید به صرفه 1/2اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 1اینچ

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1اینچ 1اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1اینچ 1اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 2.1/2

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی سایز 3/4

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز3/4اینچ 3/4 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 3/4اینچ 3/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 3/4اینچ 3/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت زانو جوشی

زانو جوشی چیست؟

زانو جوشی یکی از انواع اتصالات لوله بوده که برای تغییر مسیر جریان سیالات در سیستم‌های لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول به ۲ روش نورد سرد و نورد گرم تولید می‌شود. قیمت زانو جوشی در سایزها، رده‌ها، جنس‌ها، اتصالات و برندهای مختلف متفاوت است.

 

انواع زانو جوشی

زاویه، شعاع انحنا، نوع اتصال و نوع ساختار، چهار عامل مهم در گروه‌بندی زانو جوشی به شمار می‌روند.

 

1. انواع زانو جوشی ازلحاظ زاویه:

 • > زانو جوشی با زاویه 45 درجه
 • > زانو جوشی با زاویه 90 درجه
 • > زانو جوشی با زاویه 180 درجه
 • > زانو جوشی با زاویه 30 درجه (قابل سفارش)
 • > زانوی جوشی با زاویه 60 درجه (قابل سفارش)

زانو جوشی با زاویه 45 درجه برای تغییر جهت در مسیر استفاده می‌شود. زانوی جوشی 90 درجه هم برای تغییر جهت جریان به همراه تغییر شعاع به کار می‌رود. با استفاده از زانو جوشی 180 درجه نیز می‌توان مسیر رفت و برگشتی به‌صورت موازی داشت.

 

2. انواع زانو جوشی ازلحاظ شعاع انحنا:

 • > زانو جوشی شعاع کوتاه یا SR
 • > زانو جوشی شعاع بلند یا LR

زانو جوشی شعاع بلند نسبت به شعاع کوتاه، افت فشار و مقاومت اصطکاکی کمتری برای سیالات دارد. قیمت زانو جوشی شعاع کوتاه مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود و به همین دلیل برای محیط‌های کوچک‌تر که افت فشار و مقاومت اصطکاکی مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند استفاده از زانو جوشی کوتاه توصیه می‌شود.

 

3. انواع زانو جوشی ازلحاظ اتصال:

 • > زانو جوشی اتصال لب‌به‌لب
 • > زانو جوشی سوکتی
 • > زانو جوشی رزوه‌ای

 

 

4. انواع زانو جوشی ازلحاظ نوع ساختار:

 • > زانو جوشی درزدار
 • > زانو جوشی مانیسمان

برای تولید زانو جوشی درزدار، دو لبه ورق فولادی با جوشکاری به یکدیگر متصل می‌شوند، اما برای تولید زانو جوشی مانیسمان قسمت میانی استوانه فولادی را سوراخ می‌کنند.

کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
حسنی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به کارخانه تولید کننده محصول شما و مقصد داره 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023 تماس بگیرید

کبیری
دوشنبه 23 فروردین 1400
چرا هیچ کدوم از محصولات زانو جوشی قیمت نداره؟
ارسال نظر جدید