نبشی


قیمت روز نبشی

بهترین قیمت نبشی در بازار به صورت لحظه‌ای در این صفحه به روز می شود. به طور مثال شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت نبشی 4 به همین صفحه مراجعه کنید و از قیمت نبشی مورد نظرتان اطلاع حاصل کنید. همچنین برای اطلاع از قیمت روز نبشی و خرید آن می توانید با کارشناسان فروش آسرون تماس بگیرید.

بهترین قیمت نبشی در بازار

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی 5*50*50 جاوید بناب 5 5 0 فولاد جاوید بناب
15,500
1395 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 4*40*40 جاوید بناب 4 4 0 فولاد جاوید بناب
16,220
1460 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 30*30*3 میل کوهپایه اصفهان 3 3 8/1 کوهپایه اصفهان
15,040
1354 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد فروش ویژه 4 4 14/3 آریان فولاد
%0/00 14,450
14,500
1305 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد ارسال سریع 4 3 11/2 آریان فولاد
15,420
1388 10:20 1400/11/05 نمودار
مشخصات نبشی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی: : دارد

نبشی فولادی، از صنعت تا زندگی روزمره
محصولات

قیمت نبشی سایز 3

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 3 3 8/8 شکفته مشهد
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3 2 3 شکفته مشهد
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 30*30*3 میل کوهپایه اصفهان 3 3 8/1 کوهپایه اصفهان
15,040
1354 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 30*30*2/5 میل 3 2/5 7 فولاد سپهر ایرانیان
15,615
1405 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 3 3 8 فولاد سپهر ایرانیان
15,615
1405 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان 3 3 0 فولاد ظهوریان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان 3 3 0 فولاد ظهوریان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی30*30*2 میل کوهپایه اصفهان 3 2 6 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 4

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 4 4 14 ناب تبریز
14,550
1310 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 4 3 11 ناب تبریز
15,300
1377 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 4 2/5 8/2 ناب تبریز
14,730
1326 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد فروش ویژه 4 4 14/3 آریان فولاد
%0/00 14,450
14,500
1305 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد ارسال سریع 4 3 11/2 آریان فولاد
15,420
1388 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 4 4 14 شکفته مشهد
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 4 3 10/6 شکفته مشهد
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 4 2/5 9 شکفته مشهد
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 4 2 8/2 شکفته مشهد
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40*4 میل کوهپایه اصفهان 4 4 14/3 کوهپایه اصفهان
%5/00- 14,920
15,790
1421 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40*3 میل کوهپایه اصفهان 4 3 11/4 کوهپایه اصفهان
15,140
1363 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 3*40*40 جاوید بناب 4 3 0 فولاد جاوید بناب
16,600
1494 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 4 3 10/5 فولاد سپهر ایرانیان
15,735
1416 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 4 4 14 فولاد سپهر ایرانیان
15,415
1387 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 4*40*40 جاوید بناب 4 4 0 فولاد جاوید بناب
16,220
1460 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 4*40*40 قیدار ابهر 4 4 0 صنایع ریخته گری قیدار ابهر
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40*2 میل کوهپایه اصفهان 4 2 9 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 4 2/5 9 آریان فولاد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی50*50*5 میل ناب تبریز 5 5 23/3 ناب تبریز
14,320
1289 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 5 4 18/2 ناب تبریز
14,360
1292 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 5 3 14/2 ناب تبریز
14,640
1318 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 5 5 21/8 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 5 4 17/7 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 5 3 14/5 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 5 5 18/3 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 5 4 18 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد خرید به صرفه 5 3 14/5 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی50*50*4 میل صبا فولاد منظومه 5 4 18 صبا فولاد منظومه
14,680
1321 15:47 1400/07/20 نمودار
نبشی50*50*5 میل صبا فولاد منظومه 5 5 22 صبا فولاد منظومه
14,680
1321 15:47 1400/07/20 نمودار
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 5 3 15 فولاد سپهر ایرانیان
15,415
1387 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 5 4 18 فولاد سپهر ایرانیان
15,045
1354 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 5 5 22 فولاد سپهر ایرانیان
14,955
1346 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 3*50*50 جاوید بناب 5 3 0 فولاد جاوید بناب
16,420
1478 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 4*50*50 جاوید بناب 5 4 0 فولاد جاوید بناب
15,460
1391 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 5*50*50 جاوید بناب 5 5 0 فولاد جاوید بناب
15,500
1395 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبريز 5 5 0 شركت آذر نبش تبريز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبريز 5 4 0 شركت آذر نبش تبريز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبريز 5 3 0 شركت آذر نبش تبريز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5*50*50 لاهور 5 5 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*50*50 لاهور 5 4 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*5 میل یاوران زنجان 5 5 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان 5 5 0 فولاد ظهوریان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*4 میل یاوران زنجان 5 4 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50* 4 فولاد اشتهارد 5 4 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*3 میل یاوران زنجان 5 3 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*4 میل کوهپایه اصفهان 5 4 19 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی50*50*6 میل ناب تبریز 5 6 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 6

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی60*60*6 میل ناب تبریز 6 6 32/2 ناب تبریز
14,320
1289 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی60*60*5 میل ناب تبریز 6 5 28/2 ناب تبریز
14,320
1289 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 6 6 33 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی60*60*5 میل آریان 6 5 26 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 6 6 33 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 60*60*6 میل نصر آذربایجان 6 6 33 فولاد نصر آذربایجان
14,955
1346 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 60*60*5 میل نصر آذربایجان 6 5 28 فولاد نصر آذربایجان
15,045
1354 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی60*60*6 میل صبا فولاد منظومه 6 5 32 صبا فولاد منظومه
14,680
1321 15:47 1400/07/20 نمودار
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 6 6 32 فولاد سپهر ایرانیان
15,230
1371 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 6 5 28 فولاد سپهر ایرانیان
15,370
1383 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 3*60*60 جاوید بناب 6 3 0 فولاد جاوید بناب
15,770
1419 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 4*60*60 جاوید بناب 6 4 0 فولاد جاوید بناب
15,690
1412 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 5*60*60 جاوید بناب 6 5 0 فولاد جاوید بناب
15,400
1386 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 6 5 27/5 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 6*60*60 جاوید بناب 6 6 0 فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6میل60در60 لاهور 6 6 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5میل60در60 لاهور 6 5 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*60*60 لاهور 6 4 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*6 میل یاوران زنجان 6 6 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*5 میل یاوران زنجان 6 5 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان 6 6 0 فولاد ظهوریان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*4 میل نصر آذربایجان 6 4 22 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*4 میل کوهپایه اصفهان 6 4 24 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی60*60*4 میل ناب تبریز 6 4 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 7

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی70*70*7 میل ناب تبریز 7 7 0 ناب تبریز
14,600
1314 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی70*70*6 میل ناب تبریز 7 6 0 ناب تبریز
14,405
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی70*70*5 میل ناب تبریز 7 5 0 ناب تبریز
14,860
1337 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی70*70*7 میل آریان 7 7 0 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 7 5 0 آریان فولاد
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 70*70*4 میل نصر آذربایجان 7 4 25 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 70*70*5 میل نصر آذربایجان 7 5 31 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 70*70*6 میل نصر آذربایجان 7 6 37 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 70*70*7 میل نصر آذربایجان 7 7 44 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 8

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی80*80*8 میل ناب تبریز 8 8 55 ناب تبریز
14,315
1288 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی80*80*7 میل ناب تبریز 8 7 0 ناب تبریز
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 8 6 0 ناب تبریز
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 8 8 55/8 آریان فولاد
14,360
1292 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 8 8 57 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 8*80*80 میل آریا قم 8 8 0 آریا قم
14,130
1272 17:10 1400/07/03 نمودار
نبشی 80*80*8میل فولاد اشتهارد 8 8 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,680
1321 12:36 1400/07/21 نمودار
نبشی 80*80*7میل فولاد اشتهارد 8 7 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,680
1321 12:36 1400/07/21 نمودار
نبشی 80*80*6 میل نصر آذربایجان 8 6 43 فولاد نصر آذربایجان
15,095
1358 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 8 8 58 فولاد سپهر ایرانیان
15,140
1362 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 80*80*8 میل نصر آذربایجان 8 8 58 فولاد نصر آذربایجان
14,955
1346 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 6*80*80 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 8 6 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 8 8 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم 8 8 0 شرکت سدید کاوه قم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 لاهور 8 8 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 7*80*80 لاهور 8 7 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب 8 8 0 ماهان ذوب
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*7 میل نصر آذربایجان 8 7 50 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*7میل مگا استیل 8 7 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*8میل مگا استیل 8 8 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان 8 8 0 فولاد ظهوریان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی80*80*8 میل صبا فولاد منظومه 8 8 56 صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 9

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی 6*90*90 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 9 6 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 9*90*90 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 9 9 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 10

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی100*100*10 میل ناب تبریز 10 10 90 ناب تبریز
14,360
1292 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی100*100*8 میل ناب تبریز 10 8 0 ناب تبریز
14,450
1300 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 10 10 89/5 آریان فولاد
%8/00- 14,360
15,570
1401 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 10 10 90 شکفته مشهد
14,400
1296 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 10*100*100 میل آریا قم 10 10 0 آریا قم
14,130
1272 17:10 1400/07/03 نمودار
نبشی 100*100*10میل فولاد اشتهارد 10 10 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,680
1321 12:36 1400/07/21 نمودار
نبشی 100*100*9میل فولاد اشتهارد 10 9 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,680
1321 12:36 1400/07/21 نمودار
نبشی 100*100*8میل فولاد اشتهارد 10 8 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,680
1321 12:36 1400/07/21 نمودار
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 10 10 90 فولاد سپهر ایرانیان
14,865
1338 14:58 1400/07/22 نمودار
نبشی 10*100*100 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 10 10 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 10 10 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 12 متری لاهور 10 10 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 6متری لاهور 10 10 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب 10 10 0 ماهان ذوب
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 120*120*12میل مگا استیل 10 12 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*7میل مگا استیل 10 7 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*10 میل نصر آذربایجان 10 10 90 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*8 میل نصر آذربایجان 10 8 72 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*8میل مگا استیل 10 8 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*9میل مگا استیل 10 9 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*6 میل نصر آذربایجان 10 6 55 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*10میل مگا استیل 10 10 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان 10 10 0 فولاد ظهوریان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 ماهان سپاهان 10 10 0 فولاد ماهان سپاهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 12

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 12 12 129/3 آریان فولاد
14,360
1292 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 120*120*12میل فولاد اشتهارد 12 12 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,680
1321 12:36 1400/07/21 نمودار
نبشی 12*120*120 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 12 12 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 12*120*120 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 12 12 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 15

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی150*150*5 میل آریان 15 15 0 آریان فولاد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 2/5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی25*25* 4 میل کوهپایه اصفهان 2/5 4 9 کوهپایه اصفهان
15,000
1350 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 25*25*3 میل کوهپایه اصفهان 2/5 3 7 کوهپایه اصفهان
14,910
1342 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی 25*25*2 میل کوهپایه اصفهان 2/5 2 5/3 کوهپایه اصفهان
15,800
1422 10:20 1400/11/05 نمودار

قیمت نبشی سایز 4/5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 4/5 4 0 ناب تبریز
15,460
1391 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 4/5 3 0 ناب تبریز
15,550
1400 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 4/5 5 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 7/5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی75*75*6 میل ناب تبریز 7/5 6 0 ناب تبریز
15,050
1354 10:20 1400/11/05 نمودار
نبشی75*75*5 میل ناب تبریز 7/5 5 0 ناب تبریز
15,050
1354 10:20 1400/11/05 نمودار
توضیحات

قیمت نبشی

 

نبشی یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد است. این مقطع فولادی به شکل حرف L انگلیسی است. به دو ضلع نبشی فولادی که بر یکدیگر عمود هستند، «بال» گفته می‌شود. قیمت نبشی و کاربرد آن بسته به جنسی که دارد متفاوت است. نبشی فولاد کربنی، آلیاژی، ضدزنگ یا گالوانیزه از انواع مختلف این مقطع فولادی هستند که در کشور ما به علت نبود تکنولوژی کافی، 2 نوع اول بیشتر تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای نام‌گذاری این محصول از دو مشخصه اندازه بال‌ها و میزان ضخامت استفاده می‌شود؛ به این صورت که منظور از نبشی 50×50×5 میلی‌متر این است که طول بال‌های آن 50 میلی‌متر و ضخامت بال‌ها 5 میلی‌متر است. ضخامت نبشی بر اساس استاندارد جدول اشتال 3 تا 28 میلی‌متر بوده که در کشور ما از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر تولید می‌شود.

 

کاربرد نبشی

نبشی از جمله مقاطع فولادی است که هم در ساختمان‌سازی و هم در صنعت کاربرد دارد. بخشی از کاربردهای نبشی عبارتند از:

 • اتصال پل به ستون، تیرآهن به تیر باربر، ستون به صفحه‌ ستون
 • بال بالایی تیرچه در سقف‌های کرومیت
 • آهن‌کشی چاه آسانسور
 • خودروسازی
 • کشتی‌سازی

 

انواع نبشی

انواع نبشی از نظر روش تولید:

تولیدکنندگان نبشی بر اساس نوع مصرف و کاربرد اجرایی در صنعت و ساختمان، این مقطع فولادی را به 2 روش پرسی و فابریک تولید می‌کنند:

 

1-نبشی پرسی

ماده اولیه «نبشی پرسی»، ورق فولادی است. با ورود ورق فولادی به غلتک‌های مخصوص، این ورق خم شده و به صورت حرف L درمی‌آید. نبشی پرسی در صنایع، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و پروژه‌های عمرانی و شهرسازی کاربرد دارد. این نوع نبشی را می‌توان از گوشه‌های گرد آن تشخیص داد.

 

2-نبشی فابریک

نبشی‌های فابریک از همان ابتدای تولید به شکل نبشی از خط تولید نورد خارج می‌شوند. این نوع نبشی از گوشه‌های تیز آن قابل تشخیص است.

 

انواع نبشی از نظر شکل ظاهری:

نبشی از لحاظ شکل ظاهری به 2 دستۀ «نبشی بال مساوی» و «نبشی بال نامساوی» تقسیم می‌شود. پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی برای شناسایی نوع نبشی از 2 پارامتر مهم استفاده می‌کنند:

 • عرض بال نبشی
 • ضخامت بال نبشی

 

1-نبشی بال مساوی

نبشی بال مساوی پروفیلی است که طول بال‌های آن با هم برابر است. این نوع نبشی در پروژه‌های ساختمانی کاربرد گسترده‌ای دارد.

 

2-نبشی بال نامساوی

نبشی‌های بال نامساوی از مقاطعی هستند که در صنایع ویژه‌ای به کار می‌روند که به هر علتی امکان استفاده از نبشی‌های متداول و بال مساوی نیست و تنها راه‌حل استفاده از نبشی‌ بال نامساوی است.

 

·انواع دیگر نبشی:

 

1-نبشی اسپیرال (Spiral Angle)

نبشی اسپیرال در کارخانه، دارای بال‌های مساوی از سایز 25×25×2 تا 60×60×4 میلی‌متر تولید می‌شود. نبشی اسپیرال در بازار، با عنوان «گرم نورد دیده بال مساوی» شناخته می‌شود.

 

2-نبشی سوراخ‌دار

از جمله انواع نبشی‌های کاربردی در ساختمان، نبشی سوراخ‌دار است که در موارد پایین به کار می‌رود:

 • ساخت ستون‌های قفسه‌بندی فلزی مشبک
 • راهرو، پلکان و نرده‌
 • ساخت بالکن، میز کار، پارتیشن‌ ساده

 

از جمله امکانات موجود در کارگاه آسرون، سوراخ‌کاری انواع ورق و نبشی در ضخامت‌های 6 تا 25 میلی‌متر است که در صورت نیاز می‌توانید قبل از تحویل بار، نبشی موردنظرتان را سوراخ‌دار کنید.

 

ساخت نبشی

تولید نبشی پرسی به 2 مرحلۀ کلی پرسی و برشی انجام می‌شود:

 

تولید نبشی به روش پرسی:

نبشی پرسی از طریق نورد سرد (رول فرمینگ - Roll Forming) توسط ورق‌های کلاف تولید می‌شود. این نبشی در ابتدا به صورت ورق‌های یک‌تکه به طول 6 متر هستند. در ابتدا این ورق‌ها را از عرضشان خم می‌کنند و سپس آن‌ها را به دو شکل V و L درمی‌آورند.

نبشی پرسی با طول‌های 6 و 12 متر و همچنین در ضخامت‌های استاندارد ۲ تا ۵ میلی‌متر به شکل شاخه در بازار عرضه می‌شوند.

 

تولید نبشی به روش فابریک:

روش تولید «نبشی فابریک» به این صورت است که فولاد از همان ابتدا به صورت L شکل‌دهی می‌شود. همچنین به مرور در فرآیند تولید از ضخامت آن کم شده و به طولش اضافه می‌شود. گرچه قیمت نبشی فابریک بالاتر است، اما از کیفیت بالایی نیز برخوردار است.

 

استانداردهای ساخت نبشی

نبشی نیز مانند سایر محصولات فولادی استانداردهای مخصوص به خود را دارد که به شرح زیر است:

 • استاندارد بین‌المللی ASTM A 36
 • استاندارد آلمان DIN EN 10056
 • استاندارد روسیه GOST 8240 (V شکل)
 • استاندارد روسیه GOST 8510 (L شکل)

 

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی 4 و قیمت نبشی 5 که جزو پرکاربردترین‌ها هستند و حتی سایر سایزهای نبشی به عوامل زیر بستگی دارد:

 • قیمت دلار و نوسانات آن
 • قیمت ورق فولادی
 • میزان عرضه و تقاضا
 • پرسی یا فابریک بودن نبشی

 

وزن نبشی

وزن نبشی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت نبشی است. به طور مثال قیمت نبشی 4 سنگین از قیمت نبشی 4 سبک بیشتر خواهد بود. وزن این مقطع فولادی را می‌توانید با استفاده از این فرمول محاسبه کنید:

 

۷۸۵۰ × [2 × طول شاخه × ضخامت × اندازه بال] = وزن نبشی

 

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در این فرمول اندازه بال، طول و ضخامت نبشی برحسب متر جای گذاری می‌شود و وزن به دست آمده با این روش برحسب کیلوگرم خواهد بود.

برای اطلاع از نحوه محاسبۀ وزن نبشی، مشاهده و انتخاب نبشی تولیدکنندگان مختلف از جمله نبشی شکفته مشهد، با کارشناسان ما در آسرون به شماره 43000023-021 تماس بگیرید.

 

قیمت نبشی درب کارخانه

از جمله تولیدکنندگانی که در زمینه تولید نبشی فعالیت دارند عبارت‌اند از:

 

نبشی اصفهان و نبشی شکفته مشهد جزء پرطرفدارترین نبشی‌ها هستند. جهت مشاهده قیمت نبشی شکفته مشهد می‌توانید به صفحه شکفته مشهد در بخش تأمین‌کنندگان مراجعه نمایید.

 

نبشی وارداتی

ایران یکی از کشورهای واردکنندۀ نبشی فولادی است. برخی از کشورهای صادرکننده نبشی به ایران عبارت‌اند از: ترکیه، چین، روسیه و اکراین.

ایران نیز به برخی از کشورها از جمله افغانستان، عراق، پاکستان و تقریباً تمامی کشورهای همسایه انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی را صادر می‌کند.

 

قیمت روز نبشی

آسرون قیمت نبشی در بازار را به صورت لحظه‌ای به اطلاعتان می‌رساند. به طور مثال شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت نبشی 4 فابریک به پایین همین صفحه رفته و از قیمت نبشی 4 امروز مورد نظرتان اطلاع حاصل کنید.

کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

خیر شرایط پرداخت 100 درصد نقدی میباشد

پاسخ :

با توجه به سفارش مشتری و بررسی موجودی کارخانه سفارش ثبت میگردد

پاسخ :

بندیل های کارخانه 2 تنی میباشد

مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
نظرات
فرهاد
پنجشنبه 11 شهریور 1400
قیمتها بدون احتساب ۹٪ مالیاته؟
مدیر سایت
پنجشنبه 11 شهریور 1400
بله. تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
حبیبیان
چهارشنبه 10 شهریور 1400
تنوع بالایی در نبشی ها دارید؟ وجه تمایز اونها چیه؟
مدیر سایت
چهارشنبه 10 شهریور 1400
برای اطلاعات بیشتر علاوه بر مطالعه راهنمای خرید نبشی می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
محمدي زاده
چهارشنبه 23 تیر 1400
في و وزن واقعي بعد از باسکول در فاکتور رسمي لحاظ مي شود؟
مدیر سایت
چهارشنبه 23 تیر 1400
وزن در فاکتور خريد و فروش بايد يکي و وزن دقيق باسکول شده باشد و همينطور في در فاکتور خريد
ارسال نظر جدید