محصولات مفتولی

قیمت محصولات مفتولی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع رابیتس های ساختمانی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع سیم مفتول آرماتوربندی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع سیم نجاری ساختمانی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع سیم گالوانیزه (ضد زنگ) ساختمانی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع مش فولادی ساختمانی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید توری مرغی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید توری حصاری (فَنس) فلزی
بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید توری پرسی (لوزی) فولادی