ورق گالوانیزه


قیمت روز ورق گالوانیزه

قصد خرید ورق گالوانیزه را دارید و نمی دانید چگونه باید از قیمت آن مطلع شوید؟ اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه به راحتی و از طریق مراجعه به این صفحه امکان پذیر است. برای ثبت سفارش ورق گالوانیزه و کسب مشاوره از کارشناسان فروش آسرون، با شماره تلفن 43000023-021 تماس بگیرید.

بهترین قیمت ورق گالوانیزه در بازار

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0.6 روی اندود 125 رول خرید به صرفه 0.6 آسرون
23,945
2155 11:19 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 شهریار تبریز
%0/00 30,550
30,420
2738 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/5 فولاد مبارکه اصفهان
29,700
2673 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول فروش ویژه 2 هفت الماس
%1/00 28,710
28,370
2553 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول فروش ویژه 1/25 هفت الماس
%0/00 25,960
26,100
2349 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 هفت الماس
%0/00 27,430
27,250
2452 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول فروش ویژه 0/45 هفت الماس
%0/00 30,100
30,300
2727 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 بنگاه آسرون ارسال سریع 1 امیرکبیر کاشان
26,600
2394 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/8 امیرکبیر کاشان
%3/00- 26,230
27,150
2444 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 امیرکبیر کاشان
%0/00 27,610
27,560
2480 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 1 تاراز شهرکرد
%2/00- 25,590
26,300
2367 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 1 تاراز شهرکرد
%0/00 26,330
26,250
2362 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/7 تاراز شهرکرد
%2/00- 26,050
26,600
2394 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 تاراز شهرکرد
%3/00- 27,060
27,900
2511 10:49 1400/11/05 نمودار
مشخصات ورق گالوانیزه
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

پاسخ به 5 سوال مهم شما در مورد ورق گالوانیزه
محصولات

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 1 تاراز شهرکرد
%0/00 26,330
26,250
2362 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 1 تاراز شهرکرد
%2/00- 25,590
26,300
2367 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول 1 امیرکبیر کاشان
26,600
2394 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 بنگاه آسرون ارسال سریع 1 امیرکبیر کاشان
26,600
2394 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول 1 هفت الماس
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول 1 هفت الماس
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد 1250 بنگاه آسرون 1 ورق خودرو شهرکرد
25,960
2336 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد 1000 بنگاه آسرون 1 ورق خودرو شهرکرد
26,050
2344 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 125 رول 1 آسرون
23,945
2155 11:19 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 1 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 1 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 بنگاه آسرون 2 تاراز شهرکرد
26,510
2386 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 2 تاراز شهرکرد
26,510
2386 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول فروش ویژه 2 هفت الماس
%1/00 28,710
28,370
2553 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول 2 هفت الماس
28,620
2576 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 بنگاه آسرون 2 شهریار تبریز
30,360
2732 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 شهریار تبریز
%0/00 30,550
30,420
2738 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد 1000 بنگاه آسرون 2 ورق خودرو شهرکرد
30,730
2766 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد 1250 بنگاه آسرون 2 ورق خودرو شهرکرد
28,900
2601 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 2 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 2 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 3

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 بنگاه آسرون 3 شهریار تبریز
29,630
2667 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 بنگاه آسرون 3 شهریار تبریز
29,630
2667 10:49 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0.6

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0.6 روی اندود 125 رول خرید به صرفه 0.6 آسرون
23,945
2155 11:19 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0.9

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود 125 رول 0.9 آسرون
23,945
2155 11:19 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/25

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/25 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/25 وارداتی چین
26,950
2426 10:49 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/3 وارداتی چین
32,450
2920 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/3 وارداتی چین
32,450
2920 10:49 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/4 هفت الماس 1000 رول 0/4 هفت الماس
29,450
2650 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/4 هفت الماس
29,450
2650 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1250 بنگاه آسرون 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول 0/45 هفت الماس
30,100
2709 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول فروش ویژه 0/45 هفت الماس
%0/00 30,100
30,300
2727 10:49 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/48

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول 0/48 هفت الماس
30,000
2700 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول 0/48 هفت الماس
30,000
2700 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 0/48 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
29,980
2698 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 روی اندود 1250 بنگاه آسرون 0/48 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 تاراز شهرکرد
%3/00- 27,060
27,900
2511 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1250 بنگاه آسرون 0/5 تاراز شهرکرد
27,060
2435 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 امیرکبیر کاشان
%0/00 27,610
27,560
2480 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1250 بنگاه آسرون 0/5 امیرکبیر کاشان
27,520
2477 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول 0/5 هفت الماس
26,200
2358 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 هفت الماس
%0/00 27,430
27,250
2452 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/5 فولاد مبارکه اصفهان
29,720
2675 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/5 فولاد مبارکه اصفهان
29,700
2673 10:49 1400/11/05 نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/55 وارداتی چین 1000 بنگاه آسرون 0/55 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/58

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/6 روی اندود 1250 بنگاه آسرون 0/58 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 0/58 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/6 تاراز 1000 بنگاه آسرون 0/6 تاراز شهرکرد
26,690
2402 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 تاراز 1250 بنگاه آسرون 0/6 تاراز شهرکرد
26,600
2394 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 کاشان 1000 بنگاه آسرون 0/6 امیرکبیر کاشان
26,970
2427 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 کاشان 1250 بنگاه آسرون 0/6 امیرکبیر کاشان
%1/00 26,880
26,370
2373 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1000 رول 0/6 هفت الماس
26,420
2378 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1250 رول 0/6 هفت الماس
26,330
2370 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 خودرو شهرکرد 1250 بنگاه آسرون 0/6 ورق خودرو شهرکرد
26,880
2419 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/6 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/6 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1000 بنگاه آسرون 0/7 تاراز شهرکرد
26,230
2361 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/7 تاراز شهرکرد
%2/00- 26,050
26,600
2394 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 کاشان 1000 بنگاه آسرون 0/7 امیرکبیر کاشان
26,330
2370 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 کاشان 1250 بنگاه آسرون 0/7 امیرکبیر کاشان
26,230
2361 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول 0/7 هفت الماس
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1250 رول 0/7 هفت الماس
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 روی اندود 1250 بنگاه آسرون 0/7 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 0/7 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/7 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/7 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/8 تاراز 1000 بنگاه آسرون 0/8 تاراز شهرکرد
26,000
2340 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 تاراز 1250 بنگاه آسرون 0/8 تاراز شهرکرد
25,590
2303 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1000 بنگاه آسرون 0/8 امیرکبیر کاشان
26,230
2361 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/8 امیرکبیر کاشان
%3/00- 26,230
27,150
2444 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 رول 0/8 هفت الماس
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 رول 0/8 هفت الماس
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 0/8 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/8 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/8 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/9 تاراز 1000 بنگاه آسرون 0/9 تاراز شهرکرد
25,960
2336 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 تاراز 1250 بنگاه آسرون 0/9 تاراز شهرکرد
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1000 بنگاه آسرون 0/9 امیرکبیر کاشان
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1250 بنگاه آسرون 0/9 امیرکبیر کاشان
26,050
2344 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 رول 0/9 هفت الماس
25,780
2320 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 رول 0/9 هفت الماس
25,680
2311 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 خودرو شهرکرد 1250 بنگاه آسرون 0/9 ورق خودرو شهرکرد
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 0/9 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/9 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/9 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1.25

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1.25 روی اندود 125 رول 1.25 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 بنگاه آسرون 1/25 تاراز شهرکرد
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 بنگاه آسرون 1/25 تاراز شهرکرد
25,960
2336 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان 1000 بنگاه آسرون 1/25 امیرکبیر کاشان
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان 1250 بنگاه آسرون 1/25 امیرکبیر کاشان
26,140
2353 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول فروش ویژه 1/25 هفت الماس
%0/00 25,960
26,100
2349 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول 1/25 هفت الماس
25,960
2336 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 خودرو شهرکرد 1000 بنگاه آسرون 1/25 ورق خودرو شهرکرد
26,330
2370 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 خودرو شهرکرد 1250 بنگاه آسرون 1/25 ورق خودرو شهرکرد
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1000 بنگاه آسرون 1/25 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1000 بنگاه آسرون 1/5 تاراز شهرکرد
27,710
2494 16:11 1400/08/22 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1250 بنگاه آسرون 1/5 تاراز شهرکرد
27,200
2448 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 کاشان 1000 بنگاه آسرون 1/5 امیرکبیر کاشان
25,870
2328 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 کاشان 1250 بنگاه آسرون 1/5 امیرکبیر کاشان
26,330
2370 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000 رول 1/5 هفت الماس
26,330
2370 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1250 رول 1/5 هفت الماس
26,330
2370 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 خودرو شهرکرد 1250 بنگاه آسرون 1/5 ورق خودرو شهرکرد
30,730
2766 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 خودرو شهرکرد 1000 بنگاه آسرون 1/5 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 مبارکه 1000 بنگاه آسرون 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2/5

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار تبریز 1000 بنگاه آسرون 2/5 شهریار تبریز
29,350
2642 10:49 1400/11/05 نمودار
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار تبریز 1250 بنگاه آسرون 2/5 شهریار تبریز
29,350
2642 10:49 1400/11/05 نمودار
توضیحات

 

قیمت ورق گالوانیزه

یکی از چالش‌های بزرگ سازه‌های فولادی، احتمال اکسید شدن و زنگ‌زدگی فلزات است. ورق گالوانیزه یکی از محصولات فولادی بوده که به دلیل مقاومت بسیار بالا در برابر زنگ‌زدگی، این نگرانی را حل کرده است. ورق گالوانیزه درواقع همان ورق فولادی است که روی آن یک‌لایه فلز روی (Zinc) به‌عنوان روکش وجود دارد. گالوانیزاسیون از روش‌های قدیمی و پرکاربرد برای اَندود کردن آهن بوده که برای تولید ورق گالوانیزه روی ورق فولادی روغنی حاصل از نورد سرد انجام می‌گیرد قیمت روز ورق گالوانیزه را در بالای همین صفحه ببینید. .

 

مراحل تولید ورق گالوانیزه

ابتدا ورق‌های فولادی که به‌صورت کلاف‌ هستند به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این جوش دادن منجر به ایجاد آلودگی‌هایی روی سطح ورق می‌شود و به همین دلیل در این مرحله شستشوی ورق‌ها به کمک غلتک‌های شوینده صورت می‌گیرد. پس از پاک شدن سطح ورق، آن‌ها را وارد کوره‌های آنیل می¬‌کنند. ورق‌ها در کوره وارد عملیات بازپخت (Annealing) می‌شوند؛ این عملیات شامل 3 مرحله پیش گرم، گرم شدن و هم‌دمایی است. پس از خروج ورق‌ها از کوره آنیل، آن‌ها را وارد کوره مذاب روی کرده و بر دو سطح ورق، لایه نازکی از روی کشیده می‌شود. با خروج ورق‌ها از کوره مذاب روی، آن‌ها را به ضخامت‌های مدنظر درآورده و در پایان با کمک دمش هوا و تانک آب، دمای ورق‌های گالوانیزه تولیدشده را کم کرده و آن را خشک می‌کنند.

 

ویژگی‌ های ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه مزیت‌های زیادی خصوصاً در ساخت‌وساز دارد. اگر این ورق‌ در محیط‌هایی که میزان خوردگی بالایی دارند مورداستفاده قرار گیرد، بین ۲۰ تا ۳۰ سال عمر می‌کند. استفاده از این ورق‌ها، هزینه نگهداری و تعمیرات سازه را به‌مراتب کاهش خواهد داد. این نوع ورق به‌طور هم‌زمان دارای مزایای فولاد و پلیمر است.

این مزیت در حالی به دست می‌آید که روش گالوانیزاسیون نسبت به سایر روش‌هایی که برای جلوگیری از زنگ‌زدگی استفاده می‌شود هزینه‌ی کم‌تری دارد. قیمت ورق گالوانیزه نسبت به دیگر ورق‌ها ازنظر اقتصادی برای فعالان صنایع مختلف جذابیت بیشتری دارد.

نباید فراموش کرد پوشش‌هایی که از طریق گالوانیزاسیون تشکیل می‌شوند به دلیل استفاده از ساختار ویژه، مقاومت بالایی در برابر زنگ‌زدگی و اصطکاک دارند و پوشش‌دهی‌ حاصل از گالوانیزه به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ آزمایشی تنها از طریق چشم قابل‌بررسی است.

 

مصارف ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به علت وجود سطح صاف و صیقلی و مقاومت بالا معمولاً به‌صورت روکار و در محیط‌های خورنده استفاده می‌شود. این ورق در صنایع مختلف مصارف گسترده‌ای دارد که عبارت‌اند از:

1. صنعت خودروسازی

2. صنعت برق و الکترونیک

3. کشاورزی

4. کارخانه‌ها

5. سقف‌های دائم و موقت

6. لوله‌ها

7. پنل

8. تابلو‌های تبلیغاتی

9. عمران و ساختمان‌سازی

10. تولید تانک‌های ذخیره و بشکه‌ها

11. کابینت و قفسه‌بندی

12. بدنه و سقف سوله و گلخانه

13. تابلو برق و سینی کابل

14. سیستم‌های خنک‌کننده، تصفیه هوا و...

15. ساخت شیروانی توسط ورق گالوانیزه شیروانی

 

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه ازنظر ظاهری به 3 دسته ورق گالوانیزه بدون گُل، ورق گالوانیزه گل‌ریز و ورق گالوانیزه گل‌درشت تقسیم‌بندی می‌شوند. علت به وجود آمدن گل‌های روی ورق‌ها وجود درصدی ناخالصی در روی (Zinc) موجود در حوضچه مذاب است. این گل‌ها به شکل کریستال درآمده و روی سطح ورق تثبیت می‌شوند. جالب است بدانید هرچه گل روی ورق‌ گالوانیزه کم‌تر باشد، کیفیت ورق بالاتر خواهد بود.

ازنظر ساختار نیز ورق‌های گالوانیزه به‌صورت صاف و مسطح و یا به فرم موج‌دار در مدل‌های سینوسی یا ذوزنقه‌ای در رنگ‌های مختلف تولید می‌شوند. موارد کاربرد مدل‌های موج‌دار در پوشش سقف‌ها و شیروانی‌ها است.

ورق گالوانیزه از ضخامت 0.25 تا 2 میلی‌متر و به 2 صورت ورق مستطیلی برش خورده و یا رولی به بازار عرضه می‌شود. وزن عمومی رول‌ها  به ابعاد ورق گالوانیزه و کارخانه تولیدکننده بستگی داشته و می تواند بین 5 تا 7 تن باشد.

 

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

ورق گالوانیزه بسته به نوع کاربرد و شرایط محیطی در کارخانه‌ها در ضخامت‌های مختلف و متنوع تولید و روانه بازار می‌شود که شامل ضخامت‌های زیر است:

25/0 mm، 4/0 mm، 5/0 mm، 6/0 mm، 8/0 mm، 9/0 mm، 1 mm، 25/1 mm، 5/1 mm، 2mm

 

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

ورق‌های گالوانیزه در کارخانه‌ها در رنگ‌های مختلف تولید می‌شوند که این رنگ‌ها عبارت‌اند از:

1. ورق گالوانیزه قرمز

2. ورق گالوانیزه آبی

3. ورق گالوانیزه سبز

4. ورق گالوانیزه زرد

5. ورق گالوانیزه نارنجی

6. ورق گالوانیزه قهوه‌ای

7. ورق گالوانیزه سفید

8. ورق گالوانیزه بنفش

9. ورق گالوانیزه مشکی

10. ورق گالوانیزه خاکستری

 

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری و استاندارد های آن

استانداردهای به‌کاررفته برای ورق گالوانیزه در ایران شامل استانداردهای زیر بوده که جدول پایین نیز استانداردهای مختلف آن آمده است:

1. ASTM A526, ASTM A653, ASTM A924

2. EN 10142, EN 10143

3. JIS G3302, JIS G3316, JIS G0303, JIS H0401

 

 

استانداردهای ورق گالوانیزه

طول (متر)

عرض (متر)

ضخامت (میلی‌متر)

چگالی

وزن حدودی (کیلوگرم)

2

1

0.5

7.86

8

2

1

0.7

7.86

11

2

1

1

7.86

16

2

1

1.5

7.86

24

2

1

2

7.86

32

2.5

1.25

0.5

7.86

13

2.5

1.25

1

7.86

25

2.5

1.25

1.25

7.86

31

2.5

1.25

1.5

7.86

37

6

1

0.5

7.86

24

6

1.25

0.5

7.86

30

 
 

عوامل مؤثر در میزان پوشش روی ورق گالوانیزه

هر چه لایه روی (Zinc) سطح ورق بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می‌شود ورق کُتینگ بالاتری دارد. این ضخامت در ورق گالوانیزه می تواند بین 100 تا 350 گرم بر مترمربع باشد. حال ببینیم میزان روی استفاده‌شده به چه عواملی وابسته است؟

 

1. ورق فولادی پایه از چه موادی تشکیل شده است؟

2. سطح ورق پایه چه شرایطی دارد؟

3. فولاد قبل از گالوانیزاسیون به چه صورت نورد شده است؟

4. محلول گالوانیزه با چه غلظت روی آماده شده است؟

5. ورق اولیه چه مدت در محلول گالوانیزه غوطه‌ور مانده است؟

6. محلول گالوانیزه چه دمایی دارد؟

7. ورق با چه سرعتی از وان خارج شده است؟

8. فولاد با چه سرعتی خنک شده است؟

 

قیمت ورق گالوانیزه امروز

1. قیمت کلیه محصولات فولادی به ارز وابسته بوده و قیمت پلیت گالوانیزه هم از آن مستثنا نیست. قیمت ورق با افزایش ارز و به‌خصوص دلار، افزایش می‌یابد.

2. معمولاً به دلیل کاربرد فراوان و ضدزنگ بودن، تقاضا برای ورق گالوانیزه به‌شدت بالاست؛ اگر تولیدکنندگان داخلی و میزان واردات به حدی نباشد که این تقاضا را برآورده کند، بالطبع قیمت ورق گالوانیزه در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

3. قیمت مواد اولیه از عوامل مهم دیگر در قیمت این محصول است. همان‌طور که گفته شد ورق گالوانیزه از ورق روغنی تهیه می‌شود؛ با افزایش قیمت ورق روغنی یا قیمت تختال، شاهد افزایش قیمت ورق گالوانیزه نیز خواهیم بود.

4. قیمت فولاد در بازار جهانی نیز از عوامل مؤثر دیگر بر قیمت ورق گالوانیزه است که با رشد آن باید انتظار رشد قیمت‌های داخلی را نیز داشته باشیم.

 

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه

میزان تقاضای ورق گالوانیزه در بازار ایران بسیار بالاست و در حال حاضر کارخانه های داخلی تولید ورق گالوانیزه توانایی تامین نیاز داخلی را ندارند. به همین دلیل سهم عمده‌ای از بازار ورق گالوانیزه را محصولات وارداتی تشکیل داده‌اند.

مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در ایران شامل کارخانه‌های زیر است:

1. کارخانه فولاد مبارکه اصفهان( جهت مشاهده قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان روی متن لینک شده کلیک کنید)

2. کارخانه امیرکبیر کاشان

3. کارخانه تاراز شهرکرد ( جهت مشاهده قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد روی متن لینک شده کلیک کنید)

4. ورق خودرو شهرکرد

5. کارخانه هفت الماس

و سایر تولیدکنندگان دیگر ورق گالوانیزه.

 

تفاوت در کیفیت ورق‌های گالوانیزه هر تولیدکننده به کیفیت ورق روغنی استفاده‌شده به‌عنوان ماده اولیه برمی‌گردد. هرچه ورق روغنی باکیفیت‌تری به کار رود، درنهایت ورق گالوانیزه باکیفیتی تولید خواهد شد. ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان یکی از باکیفیت‌ترین ورق‌ها محسوب می‌شوند که از انعطاف بالایی برخوردار هستند. خوب است بدانید قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس به نسبت سایر تولیدکنندگان ارزان‌تر است. ورق‌های گالوانیزه وارداتی که از کشورهای چین، هند، امارات، قزاقستان، اکراین، بلژیک، تایوان و... وارد می‌شوند در زیر آورده می‌شوند. ورق‌های گالوانیزه ساخت چین معمولاً دارای کتینگ ۱۰۰ تا ۱۲۰ بوده و ورق‌های کره‌ای، ژاپنی، هندی و غیره تا کتینگ ۱۸۰ هم موجود هستند که نشان از مقاومت بالای این ورق‌ها در برابر زنگ‌زدگی است.

 

فروش ورق گالوانیزه

آسرون با ارتباط با تمامی این تولیدکنندگان، می‌تواند مناسب‌ترین قیمت ورق گالوانیزه و نزدیک‌ترین کارخانه به محل موردنظرتان را به شما معرفی نماید تا بتوانید با مقرون‌به‌صرفه‌ترین حالت پروژه ساختمانی خود را به پایان برسانید.

کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

حداقل سفارش 300 کیلوگرم می باشد و حداکثر سفارش منوط به میزان درخواستی مشتری و موجودی انبار آسرون می باشد

پاسخ :

بله به تمامي نقاط كشور ارسال ميكنيم

پاسخ :

برای خرید ورق گالوانیزه باید به ضخامت و عرض ورقها توجه کرد که اصلاحا به بلند و کوتاه معروف هستند ورق با عرض 1 متر را کوتاه وعرض 1.25 را بلند می نامند

پاسخ :

تمامی خدمات برشکاری، فرمینگ، نواربری، برش ابعادی، پانچ و کلیه خدمات مربوط به تولید انواع فلاشینگ را بر روی ورق گالوانیزه به سفارش مشتریان گرامی انجام می دهد.

مطالب مرتبط
نظرات
صابر بهبهانی
چهارشنبه 10 شهریور 1400
قیمت ورق ها هر روز بروز میشه؟ با این وضعیتی که همه قیمت ها لحظه ای بالا و پایین میشه کار سختیه
مدیر سایت
چهارشنبه 10 شهریور 1400
بله. کارشناسان آسرون هر روزه با کارخانه های تولیدکننده در ارتباط بوده و قیمت روز ورق گالوانیزه را برای شما قرار میدهند.
موسوی
دوشنبه 7 تیر 1400
اگر سفارش بدیم، محل تحویل ورق گالوانیزه هاتون کجاست؟
مدیر سایت
دوشنبه 7 تیر 1400

سلام روزتون بخیر

یا درب کارخونه س یا بنگاه آسرون که تو همون جدول ها قابل مشاهده هست.اما بفرمایید چه کالایی تا بررسی و خدمتتون  اطلاع دهیم

 
حسن فر
شنبه 5 تیر 1400
قیمت
مدیر سایت
شنبه 5 تیر 1400
جهت استعلام لحظه ای قیمت با شماره ۴۳۰۰۰۰۲۳-۰۲۱ تماس بگیرید
ارسال نظر جدید