ورق الومینیومی رنگی


بهترین قیمت ورق الومینیومی رنگی در بازار

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 0/3 شیت 1000در2000 سفید یخچالی خرید به صرفه آسرون 0/3 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات ورق الومینیومی رنگی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 1

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی 1 1000*2000 صورتی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد 1 1000*2000 زرد شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز 1 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 1 شیت 1250در2500 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 1 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 1 شیت 1000در2000 صورتی نورد اراک آسرون 1 شیت نورد اراک صورتی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش 1 1000*2000 بنفش شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 1 شیت 1000در2000 زرد نورد اراک آسرون 1 شیت نورد اراک زرد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 1 شیت 1000در2000 سبز نورد اراک آسرون 1 شیت نورد اراک سبز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 1 شیت 1000در2000 بنفش نورد اراک آسرون 1 شیت نورد اراک بنفش
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 2

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی 2 1000*2000 آبی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت 1250*2500 سفید یخچالی 2 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 2 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 2 شیت 1250در2500 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 2 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 2 شیت 1000در2000 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 2 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 2 شیت 1000در2000 آبی نورد اراک آسرون 2 شیت نورد اراک آبی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت1250*2500 سفید یخچالی 2500*1250 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0.3

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 1000*2000 0.3 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 1000*2000 0.3 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0.4

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.4 1000*2000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0.5

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز 0.5 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت 1250*2500 سفید یخچالی 0.5 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.5 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0.6

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫6 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.6 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0.7

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫7 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.7 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0/3

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 0/3 شیت 1000در2000 سفید یخچالی آلومینیوم پارس آسرون 0/3 شیت آلومینیوم پارس سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 0/3 شیت 1000در2000 سفید یخچالی خرید به صرفه آسرون 0/3 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0/4

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 0/4 شیت 1000در2000 سفید یخچالی آلومینیوم پارس آسرون 0/4 شیت آلومینیوم پارس سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 0/4 شیت 1000در2000 سفید یخچالی نورد اراک آسرون شیت نورد اراک سفید یخچالی 0/4
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0/5

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 0/5 شیت 1000در2000 سفید یخچالی آلومینیوم پارس آسرون 0/5 شیت آلومینیوم پارس سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 0/5 شیت 1250در2500 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 0/5 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی 0/5 شیت 1000در2000 سبز نورد اراک آسرون 0/5 شیت نورد اراک سبز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0/6

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 0/6 شیت 1000در2000 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 0/6 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 0/7

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 0/7 شیت 1000در2000 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 0/7 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 1.25

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.25 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 1.25 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 1.5

نام محصول ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 1.5 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 1/25

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 1/25 شیت 1000در2000 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 1/25 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی ضخامت 1/5

نام محصول تامین کننده ضخامت حالت کارخانه رنگ قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی 1/5 شیت 1000در2000 سفید یخچالی نورد اراک آسرون 1/5 شیت نورد اراک سفید یخچالی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت ورق آلومینیومی رنگی

 

ورق آلومینیومی رنگی چیست؟

ورق آلومینیوم پرکاربردترین شکل فلز آلومینیوم در جهان است. این ورق به روش نورد گرم و از طریق عبور دادن شمش آلومینیوم حرارت داده شده از میان دو غلتک، تولید می‌شود. معمولاً ورق آلومینیوم را پس از این فرایند به صورت کویل و شیت برش می‌زنند و سپس آن را سرد می‌کنند. گاهی اوقات به منظور افزایش استقامت، مجدداً به ورق آلومینیوم حرارت می‌دهند و بعد آن را سرد می‌کنند.

ورق آلومینیوم رنگی نوعی ورق آلومینیوم است که یک لایه رنگ روی آن اضافه شده است. برای تولید این محصول، ورق‌های آلومینیوم ساده را به روش آنودیزاسیون، آبکاری کرده و یک لایه زیرسازی برای آن ایجاد می‌کنند. سپس به وسیله ایجاد بار الکتریکی، لایه‌ای حدود 50 تا 100 میکرون رنگ روی آن اضافه می‌شود. در مرحله آخر، ورق‌ها به کوره منتقل می‌شوند تا رنگ آن‌ها پایدار شود.

 

کاربرد ورق آلومینیوم رنگی

ورق آلومینیوم رنگی معمولاً از آلیاژهای 1050، 3003، 1200، 1100 و 3105 آلومینیوم ساخته می‌شود. این ورق به دلیل فرآیند آنودیزاسیون، نسبت به ورق آلومینیوم ساده دارای مقاومت بیشتری در برابر خوردگی است. ورق آلومینیوم رنگی معمولاً در مکان‌هایی کاربرد دارد که مقاومت بالا و ظاهر مدنظر است. برخی از کاربردهای این نوع ورق، به شرح زیر است:

  • ساخت درب و پنجره
  • پوشش کف و سقف
  • دکوراسیون داخلی

 

استانداردهای ساخت ورق آلومینیوم رنگی

پرکاربردترین استانداردهای ساخت ورق آلومینیوم، استانداردهای بین‌المللی EN 485، EN 515، EN 573 و ISO 6361-1 هستند. علاوه بر استانداردهای مذکور، در فرایند آنودیزاسیون آلومینیوم، از استاندارد آلمانی DIN 17611 نیز استفاده می‌شود.

 

قیمت ورق آلومینیوم رنگی در ضخامت و ابعاد مختلف

ورق‌های آلومینیوم رنگی معمولاً با پیشوند RAL نام‌گذاری می‌شوند. این نوع ورق معمولاً به هر دو صورت شیت و کویل عرضه می‌شود؛ که شیت‌ها در ابعاد 1000*2000 و 2500*1500 میلی‌متر و کویل‌ها با عرض 1000 و 1250 میلی‌متری ساخته می‌شوند. ضخامت استاندارد ورق آلومینیوم رنگی نیز بین 0.2 تا 30 میلی‌متر است. برای محاسبه قیمت هر شیت یا کویل، باید وزن کل آن را در قیمت اعلام شده برای هر کیلو ضرب کنید.

 

خرید ورق آلومینیومی رنگی

کارخانه‌های نورد آلومینیوم اراک، جهان آلومینیوم و آلومینیوم پارس بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق آلومینیومی رنگی در ایران هستند و این نوع ورق را به هر دو شکل شیت و کویل و در رنگ‌های مختلف تولید می‌کنند.

1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
حسینی
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400
آیا ارسال به سراسر کشور دارید؟
مدیر سایت
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر 

بله به تمامی نقاط کشور

سعیدی
دوشنبه 23 فروردین 1400
آیا برای خارج کشور هم صادر میکنید؟
مدیر سایت
دوشنبه 23 فروردین 1400
خیر
ارسال نظر جدید