ناودانی


قیمت روز ناودانی

برای اطلاع از قیمت‌های روزانه هر یک از تولیدکنندگان ناودانی می‌توانید به این صفحه مراجعه نموده و  قیمت ناودانی مورد نظر را به تفکیک تولیدکننده و سایز ببینید. همچنین برای اطلاع از قیمت روز ناودانی می توانید با شماره 43000023-021 تماس حاصل نمایید. کارشناسان فروش آسرون شما را در انتخاب درست ناودانی مورد نظرتان راهنمایی می‌کنند.

بهترین قیمت ناودانی در بازار

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 10 کوتاه شکفته یزد 10 0 شکفته یزد 6
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 6 سنگین جویا فروش ویژه 6 27 جویانورد فولاد تهران 6
%2.00 16,240
15,780
1420 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 6 سبک جویا ارسال سریع 6 24 جویانورد فولاد تهران 6
16,240
1461 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 10 کوتاه شکفته 10 39/5 شکفته مشهد 6
16,700
1503 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 10 کوتاه ناب 10 51 ناب تبریز 6
16,240
1462 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 8 کوتاه ناب 8 37 ناب تبریز 6
16,425
1478 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 10 آریان فولاد 10 48 آریان فولاد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات ناودانی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور: : دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

3 نکته‌ای که باید قبل از خرید ناودانی بدانید
محصولات

قیمت ناودانی سایز 5

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی5 کوهپایه 5 22 کوهپایه اصفهان 6
15,700
1413 17:27 1400/08/16 نمودار
ناودانی 5کوهپایه 5 25 کوهپایه اصفهان 6
16,065
1446 16:40 1400/09/03 نمودار

قیمت ناودانی سایز 6

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی6 شکفته 6 23/4 شکفته مشهد 6
16,700
1503 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 6 سبک جویا ارسال سریع 6 24 جویانورد فولاد تهران 6
16,240
1461 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 6 سنگین جویا فروش ویژه 6 27 جویانورد فولاد تهران 6
%2.00 16,240
15,780
1420 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 6 کوهپایه 6 32 کوهپایه اصفهان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 6 مگا استیل ایوانکی 6 0 نورد مگا استیل ایوانکی 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 6 کوهپایه 6 26 کوهپایه اصفهان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 6 نورد یاوران زنجان 6 0 نورد یاوران زنجان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 6 کوتاه دهشیر یزد 6 0 فولاد دهشیر یزد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه 6 0 صبا فولاد منظومه 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه 6 0 صبا فولاد منظومه 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 8

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 8 بلند ناب 8 85 ناب تبریز 12
15,965
1437 12:32 1400/09/04 نمودار
ناودانی 8 کوتاه ناب 8 37 ناب تبریز 6
16,425
1478 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 8 بلند شکفته 8 63 شکفته مشهد 12
16,470
1482 13:16 1400/08/20 نمودار
ناودانی 8 کوتاه شکفته 8 31/4 شکفته مشهد 6
16,700
1503 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 8 بلند اروپا 8 85 اروپا 12
30,280
2725 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 8 سبک جویا 8 29 جویانورد فولاد تهران 6
16,240
1461 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 8 سنگین جویا 8 39 جویانورد فولاد تهران 6
16,240
1461 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 8 کوتاه نصر آذربایجان 8 0 فولاد نصر آذربایجان 6
15,550
1400 17:8 1400/07/06 نمودار
ناودانی 8 بلند نصر آذربایجان 8 0 فولاد نصر آذربایجان 12
15,550
1400 17:8 1400/07/06 نمودار
ناودانی 8 فولاد نورد سجاد 8 0 فولاد نورد سجاد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 8 کوتاه دهشیر یزد 8 0 فولاد دهشیر یزد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 8 بلند فولاد فراد 8 0 شرکت فولاد فراد 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 8 کوتاه فولاد فراد 8 0 شرکت فولاد فراد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه 8 0 صبا فولاد منظومه 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 8 کوتاه اروپا 8 42 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 10

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 10 بلند ناب 10 103 ناب تبریز 12
15,875
1428 12:32 1400/09/04 نمودار
ناودانی 10 کوتاه ناب 10 51 ناب تبریز 6
16,240
1462 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 10 بلند شکفته 10 80 شکفته مشهد 12
16,195
1457 17:9 1400/09/01 نمودار
ناودانی 10 کوتاه شکفته 10 39/5 شکفته مشهد 6
16,700
1503 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 10 سبک سپهر ایرانیان 10 40 فولاد سپهر ایرانیان 6
15,875
1428 14:58 1400/07/22 نمودار
ناودانی 10 سبک جویا 10 38 جویانورد فولاد تهران 6
16,240
1461 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 10 کوتاه فولاد فراد 10 0 شرکت فولاد فراد 6
16,515
1486 16:41 1400/05/23 نمودار
ناودانی 10 سنگین جویا 10 47 جویانورد فولاد تهران 6
16,240
1461 16:40 1400/09/03 نمودار
ناودانی 10 کوتاه شکفته یزد 10 0 شکفته یزد 6
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 10 بلند شکفته یزد 10 0 شکفته یزد 12
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 10 آریان فولاد 10 48 آریان فولاد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی 10 0 نورد مگا استیل ایوانکی 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 فولاد نورد سجاد 10 0 فولاد نورد سجاد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 بلند نصر آذربایجان 10 0 فولاد نصر آذربایجان 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 کوتاه نصر آذربایجان 10 0 فولاد نصر آذربایجان 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 کوتاه دهشیر یزد 10 0 فولاد دهشیر یزد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 بلند فولاد فراد 10 0 شرکت فولاد فراد 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 سنگین سپهر ایرانیان 10 50 فولاد سپهر ایرانیان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 کوتاه اروپا 10 47 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 بلند اروپا 10 95 اروپا 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 12

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 12 کوتاه ناب 12 60 ناب تبریز 6
16,150
1453 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 12 بلند شکفته 12 104 شکفته مشهد 12
16,195
1457 17:9 1400/09/01 نمودار
ناودانی 12 بلند اروپا 12 120 اروپا 12
30,280
2725 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 12 کوتاه دهشیر یزد 12 0 فولاد دهشیر یزد 6
15,825
1424 17:8 1400/06/16 نمودار
ناودانی 12 بلند دهشیر یزد 12 0 فولاد دهشیر یزد 12
15,825
1424 17:8 1400/06/16 نمودار
ناودانی 12 کوتاه شکفته یزد 12 0 شکفته یزد 6
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 12 بلند شکفته یزد 12 0 شکفته یزد 12
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 12 آریان فولاد 12 62 آریان فولاد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی 12 0 نورد مگا استیل ایوانکی 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 سپهر ایرانیان 12 58 فولاد سپهر ایرانیان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 کوتاه اروپا 12 60 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 کوتاه شکفته 12 49 شکفته مشهد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 بلند ناب 12 118 ناب تبریز 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 14

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 14 بلند ناب 14 139 ناب تبریز 12
15,875
1428 12:32 1400/09/04 نمودار
ناودانی 14 کوتاه ناب 14 73/8 ناب تبریز 6
15,875
1428 12:32 1400/09/04 نمودار
ناودانی 14 بلند شکفته 14 135 شکفته مشهد 12
16,195
1457 17:9 1400/09/01 نمودار
ناودانی 14 کوتاه شکفته یزد خرید به صرفه 14 0 شکفته یزد 6
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 14 بلند شکفته یزد 14 0 شکفته یزد 12
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 14 بلند اروپا 14 145 اروپا 12
30,280
2725 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 14 سپهر ایرانیان 14 65 فولاد سپهر ایرانیان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 14 کوتاه اروپا 14 73 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 14 کوتاه شکفته 14 66/3 شکفته مشهد 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 16

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی16 کوتاه ناب 16 84 ناب تبریز 6
16,240
1462 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 16 بلند شکفته 16 170 شکفته مشهد 12
16,195
1457 17:9 1400/09/01 نمودار
ناودانی 16 کوتاه شکفته 16 81 شکفته مشهد 6
16,195
1457 17:9 1400/09/01 نمودار
ناودانی 16 بلند اروپا 16 170 اروپا 12
30,280
2725 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 16 بلند شکفته یزد 16 0 شکفته یزد 12
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 16 کوتاه شکفته یزد 16 0 شکفته یزد 6
16,470
1482 22:32 1400/08/18 نمودار
ناودانی 16 سپهر ایرانیان 16 75 فولاد سپهر ایرانیان 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 16 کوتاه اروپا 16 85 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 16 بلند ناب 16 171 ناب تبریز 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 18

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 18 کوتاه اروپا 18 98 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 18 بلند اروپا 18 196 اروپا 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ناودانی سایز 20

نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی 20 بلند اروپا 20 221 اروپا 12
29,360
2642 16:49 1400/09/06 نمودار
ناودانی 20 کوتاه اروپا 20 110 اروپا 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت ناودانی

ناودانی یکی از پروفیل‌های پرکاربرد در صنعت ساختمان‌سازی به حساب می‌آید. این نوع پروفیل از یک جان و دو بال تشکیل شده است که اتصال آن‌ها به شکل حرف U یا C است. ناودانی دارای کاربرد زیادی در صنعت نیز هست که در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته شده است.

ناودانی‌ها دارای 2 مشخصه طول بال و ضخامت بال هستند که به هر کدام از سطح‌مقطع‌های عمود بر هم «بال» گفته می‌شود. ناودانی‌ها براساس همین طول بال و ضخامت طبقه‌بندی می شوند.

بسته به اینکه ناودانی بال موازی است یا نه کاربرد آن‌ها متفاوت است. برای مثال معمولا از ناودانی با بال‌های موازی در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود؛ ولی نوع بال غیرموازی و یا مخروطی نیز وجود دارد که کاربردهای خاص خود را دارد.

ناودانی معمولا به شکل شاخه‌ای و بعضاً به صورت برش‌خورده در قطعات کوچک که «گل میخ» نامیده می شود، عرضه می گردد.

 

کاربردهای ناودانی:

ناودانی پروفیلی است که در صنایع مختلفی به کار می‌رود. برخی از انواع کاربردهای ناودانی در زیر آورده شده است:

 • >به عنوان پایه و قاب در صنعت ساختمان‌سازی (کاربرد در تیر، ستون، خرپا، بادبند و ....)
 • >ساخت نمای آلومینیومی ساختمان‌ها
 • >ساخت اسکلت ماشین‌آلات و ماشین‌های سنگین
 • >کاربرد در صنایع دریایی
 • >ترمیم بنا

 

انواع ناودانی براساس روش تولید:

برای تولید ناودانی 2 روش کلی وجود دارد. پروسه تولید این مقطع فولادی در گذشته به صورت پرسی بوده، به این صورت که یک ورق فولادی 2 بار از عرض خم می‌شد و تشکیل ناودانی را می‌داد؛ اما اکنون به صورت درجا (فابریک) از همان ابتدا به شکل ناودانی تولید می‌گردد. ناودانی فابریک به روش نورد سرد یا گرم تولید می‌شود. بسته به اینکه روش تولید چیست، قیمت ناودانی هم متغیر است.

1-ناودانی پرسی:

همانطور که گفته شد ماده‌اولیه ناودانی پرسی، ورق فولادی است. با توجه به اینکه ناودانی‌ها در چه ابعادی هستند، ورق را خم کرده و به شکل ناودانی درمی‌آورند. این نوع ناودانی استحکام بالایی نداشته و فرآیند هزینه‌بری برای تولیدکننده ندارد. به همین دلیل قیمت ناودانی‌های پرسی به نسبت نوع فابریک ارزانتر است.

2- ناودانی فابریک نورد گرم:

در این نوع ناودانی طی فرآیند تولید از ضخامت ناودانی کم شده تا به ضخامت موردنظر برسد. ناودانی گرم بلافاصله پس از اعمال حرارت حدود 1100 درجه سانتی‌گراد و تغییر شکل به ابعاد مورد نظر، سرد می‌شود. این سرد کردن ناگهانی باعث افت کیفیت ناودانی می‌شود و به همین دلیل است که گرچه قیمت ناودانی گرم از نوع پرسی بیشتر است، اما در برابر ناودانی نورد سرد به صرفه بوده و اگر کاربرد مدنظر شما به استحکام بالایی نیاز ندارد، می‌توانید از این نوع استفاده نمایید.

3-ناودانی فابریک نورد سرد:

تفاوت ناودانی سرد با ناودانی نورد گرم در مرحله نهایی، یعنی خنک شدن مقطع است. در این مدل ناودانی فرصت دارد تا به آرامی خنک شده و به همین دلیل دارای ابعاد دقیق‌تر، کیفیت و در نتیجه قیمت بالاتر است.

 

گفتنی است پس از اتمام فرآیند تولید ناودانی، در کارخانه تولید کننده آزمون‌هایی جهت سنجش کیفیت ناودانی‌ها صورت می‌گیرد. این آزمون‌ها شامل آزمون کشش در دمای محیط، آزمون‌های مکانیکی، خمش فولاد و اندازه‌گیری مواد شیمیایی به کار برده شده در مقطع فولادی است.

 

انواع ناودانی از نظر شکل ظاهری:

1-ناودانی ساده:

این نوع ناودانی که سطح آن به‌صورت کاملا ساده تولید می‌شود در سایزهای 8، 10، 12، 14 و 16 تولید شده و ارتفاع آن در بازه 30 تا 400 میلی‌متر است. ناودانی ساده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف و ساختمان‌سازی دارد.

2-ناودانی مشبک:

ناودانی مشبک دارای شیارهایی روی سطح خود است که بیشتر در ساخت قفسه‌های فلزی به کار می‌رود.

 

نکات فنی در سفارش‌دهی ناودانی:

 • >هنگام سفارش‌دهی ناودانی، به منظور خرید درست و عدم خطا در سفارش‌گیری، اطلاعات زیر را به فروشنده ارائه دهید:

1-مقدار محموله مورد نیاز شما چقدر است؟ تعداد شاخه یا وزن ناودانی مورد نیازتان را به طور دقیق بیان کنید.

2-نوع ناودانی و طول مورد نظرتان را بیان کنید. اینکه ناودانی فابریک می‌خواهید یا پرسی.

3-استاندارد و شناسه مورد نظرتان را بیان کنید.

4-و در نهایت اگر تولیدکننده ناودانی خاصی را در نظر دارید، نام برند مورد نظرتان را به کارشناس فروش اعلام کنید.

 • >به اندازه هر یک از بال‌های ناودانی «پهنای بال» گفته شده که با حرف b نمایش داده می‌شود. بال‌های ناودانی با یکدیگر برابرند.
 • >به فاصله خارجی بین 2 بال بر روی محور عرضی جان، «ارتفاع ناودانی» گفته می‌شود که با حرف h نمایش داده می‌شود.
 • >اصطلاح «نمره ناودانی» به معنای ارتفاع اسمی آن است که برحسب سانتی‌متر بیان می‌شود.

 

قیمت روز ناودانی:

 • >ناودانی‌ها هم مانند سایر مقاطع فولادی به بازار ارز وابسته‌اند. قیمت ناودانی با افزایش نرخ ارز، مخصوصا قیمت دلار افزایش یافته و با افت نرخ ارز کاهش می‌یابد.
 • >2 عامل دیگری که نرخ ناودانی به آن‌ها وابسته است یکی قیمت ناودانی در بازار جهانی بوده و دیگری میزان عرضه در بازار است. با افزایش قیمت‌های جهانی علاوه بر اینکه ناودانی‌های وارداتی گران می‌شوند، قیمت ناودانی تولید داخل کشور نیز افزایش می‌یابد. هم‌چنین از سوی دیگر اگر در بازار فولاد ایران با کمبود عرضه ناودانی مواجه شویم، بالطبع قیمت آن افزایش می‌یابد.
 • نوع ناودانی‌ای که شما به عنوان خریدار انتخاب می‌کنید هم بر قیمت تمام‌شده ناودانی برایتان اثرگذار است. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، قیمت ناودانی نورد سرد از سایر انواع ناودانی بالاتر بوده و ناودانی پرسی ارزان‌ترین قیمت را داراست.
 • تولیدکننده‌ها‌ نیز در قیمت ناودانی بی‌تاثیر نیستند. برخی کارخانه‌ها به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه و اعتبار برندشان، ناودانی را با قیمت بالاتری نسبت به سایر تولیدکنندگان به فروش می‌رسانند.

 

قیمت ناودانی در کارخانه:

عمده ناودانی‌های تولید شده در داخل کشور در فهرست پایین آورده شده است:

 • >ناودانی نورد آریان فولاد( جهت مشاهده قیمت ناودانی آریان فولاد روی متن لینک شده کلیک کنید)
 • >ناودانی گروه فولادی البرز غرب
 • >ناودانی شرکت فولاد شکفته مشهد
 • >ناودانی کارخانه فولاد ناب تبریز
 • >ناودانی صنایع فولاد مگا اسـتیل
 • >ناودانی کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
 • >ناودانی کارخانه نورد یاوران زنجان
 • >ناودانی شرکت فولاد کوهپایه
 • >ناودانی شرکت توسعه فولاد آذر آذین
 • >ناودانی ذوب آهن اصفهان

 

قیمت ناودانی 6 ، 8 ، 10 ، 14 و ...

قیمت ناودانی ذوب‌آهن به نوعی مرجع قیمتی سایر تولیدکنندگان محسوب می‌شود؛ اما برای اطلاع از قیمت‌های روزانه هر یک از تولیدکنندگان ناودانی می‌توانید با شماره 43000023-021 تماس حاصل نمایید. کارشناسان فروش آسرون شما را در انتخاب درست‌تر ناودانی مورد نظرتان راهنمایی می‌کنند.

کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

پس از استعلام موجودی کارخانه درصورت موجودی بارگیری میشود. ارسال از 1 تا 7 روز کاری زمان میبرد.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید بارگیری ارسال میشود

پاسخ :

باتوجه به سفارش مشتری و موجودی کارخانه سفارش ثبت میگردد.

پاسخ :

بندیل های کارخانه 2 تنی میباشد

مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
نظرات
خانزاده
شنبه 12 تیر 1400
سلام رحیم خانزاده هستم. خواستیم برای خرید حضوری بیایم دفترتون چطور هماهنگی کنیم؟
مدیر سایت
شنبه 12 تیر 1400

سلام روز خوش

برای هماهنگی و مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

شهریار خادمی
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
برای خرید حتما باید از طریق سایت اقدام کنیم؟
مدیر سایت
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
فرهاد مستوفی
شنبه 25 اردیبهشت 1400
سلام میشه قیمت ناودانی 20 اروپا رو قرار بدید
مدیر سایت
شنبه 25 اردیبهشت 1400
سلام برای استعلام قیمت لحظه ای با شماره 43000023-021تماس بگیرید.
حمید عباسی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
کارتون خیلی درسته . از پیگیری های مستمر خانم نجف زاده تشکر میکنم
رحیمی
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
قیمت این محصول با احتساب مالیات هست؟
مدیر سایت
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
بله ، همه قیمتها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از درب کارخانه هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.
خانی
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
سلام این محصول برای اصفهان هم ارسال داره؟
مدیر سایت
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
سلام آسرون به سراسر ایران ارسال دارد
porhadi
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به محل بارگیری کارخانه و مقصد شما دارد 

اما بطور میانگین بین 1 تا 7 روز طول می کشد

قمبری
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400
سلام برای خرید این محصول باید با چه شماره ای تماس بگیریم؟
مدیر سایت
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400
پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

مازیار
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
سلام برای ثیت سفارش باید از چه طریق اقدام کنم؟
مدیر سایت
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
صفری
سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
سلام برای خرید باید با چه شماره ای تماس بگیرم؟
مدیر سایت
سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

 برای خرید مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ارسال نظر جدید